OBS De Langereis | Middengouw 21 | 1645 PN Ursem

Welkom in groep 7-8

Werkwijze in de bovenbouw

 

Wij plannen in de ochtend zoveel mogelijk de instructiemomenten voor taal, rekenen en spelling. We werken bij taal vanuit doelen, bij spelling en rekenen vanuit de methode. We proberen zoveel mogelijk per vakgebied één doel per week aan te bieden. Voor de leerlingen is dit overzichtelijker en beter op te slaan in het geheugen. De verwerkingen zijn wisselend, het kan een werkboek of digitale verwerking zijn, maar ook bijvoorbeeld een samenwerkopdracht.

 

We streven er zoveel mogelijk naar om kinderen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Wij zijn de sturende factor. Ieder kind werkt aan een portfolio, waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind zichtbaar is. Het kind presenteert zelf zijn ontwikkeling aan ouders en leerkrachten.

 

In de middag is er vaak tijd voor themawerk of het talentuur. Bij de thema's wordt gewerkt aan kennis van de wereldoriënterende vakken, maar vooral aan belangrijke vaardigheden als samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en probleemoplossend denken.

 

 

 

Nieuws uit groep 7-8

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.