panerai watches replicas Basisschool de Langereis

Wij dagen onze leerlingen uit om iedere dag het beste uit zichzelf te halen.

12

Enthousiaste collega's verwelkomen je graag!

30

Kinderen lopen elke dag onze trappen op en af.

28

Postieve reviews tonen de kwaliteit van ons onderwijs aan

5

Thematische activiteiten vinden jaarlijks plaats

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld.
 • Omdat we een kleine school zijn, waar iedereen elkaar kent.
 • Om de nieuwsgierigheid te prikkelen.
 • Omdat jouw kind samen meer leert.
 • Omdat je kind leert keuzes maken.

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig zijn 
 • Voor kinderen van ouders die kiezen voor kwaliteit 
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in samen
 • Voor kinderen van ouders die de wereld zien

Sandra

moeder van Nina en Luka

De Langereisschool is een fijne school, omdat ze de kinderen de mogelijkheid bieden zich individueel te ontwikkelen. Je kunt daar jezelf zijn! Daarom kozen wij voor de Langereisschool.

Rutger

vader van Ilayza en Elyana

Er hangt een fijne rustige sfeer in school en er is tijd en aandacht voor het individuele kind. De meiden gaan met veel plezier naar school en komen altijd vol verhalen thuis.

Amanda

moeder van Collin en Ruben

Een fijne school waar kinderen in alle rust mogen leren en ontwikkelen. Er is veel tijd tussen leerkracht en leerling.

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouders

Als jullie als ouders sterk betrokken zijn bij school, leert jouw kind nog meer. Kinderen leren thuis én op school. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van jouw kind om samen te werken. Samen leren we zoveel meer. Bij vragen of onduidelijkheden vinden we het fijn als je meteen contact zoekt met de leerkracht of directie.

Oudervereniging

De activiteiten die het team organiseert voor de kinderen, worden ondersteund door de ouders en de oudervereniging. De oudervereniging is er om via de jaarlijkse ouderbijdrage financiële steun te geven voor de activiteiten die buiten het schoolbudget vallen. Voorbeelden zijn: bibliotheekboeken, het schoolkamp in 7/8, de schooluitjes met betrekking tot thema's en de versnaperingen bij activiteiten.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) toetst het beleid van het schoolbestuur. Momenteel zitten Rutger van Bemmel en Deepa Zijlstra in de MR namens de ouders. Rita Balder en Charlotte Bal zitten in de MR namens de leerkrachten. De directeur is meestal aanwezig bij de vergaderingen.

Leerlingenraad

De leerlingenraad denkt mee over het nog beter maken van onze school. In onze raad zitten 6 kinderen uit de groepen 6 t/m 8. We komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. De onderwerpen wisselen per schooljaar.

 • 'Blij en trots & betrokken en wijs'

Onze groepen

Onze groepen ontdek je hier

Groep 1-2

Welkom in de groep van juf Lea & juf Rita.

 

Kleuters komen als 4- jarigen voor het eerst binnen in de kleuterklas. Vol verwondering, ongedwongen, nieuwsgierig en met veel fantasie willen ze de wereld verkennen. En dat kan, want de leerkrachten gaan samen met de kinderen het avontuur van Deep Learning aan.

Deep Learning is feitelijk een beweging naar betekenisvol en kindgericht onderwijs. Leidend hierbij is dat de kleuter actief betrokken wordt bij het eigen leerproces. Het kind staat centraal en wordt gestimuleerd om vanuit zijn eigen nieuwsgierigheid op onderzoek uit te gaan.

Op het moment dat een kind intrinsiek gemotiveerd is, komt de motivatie vanuit zichzelf en niet vanuit de leerkracht. Dit zorgt ervoor dat een kind vanuit een hoge mate van nieuwsgierigheid aan de slag gaat. Het kind gaat op zoek naar antwoorden op zijn eigen vragen, de leerkracht neemt hierbij een ondersteunende rol aan. Autonomie en eigen inbreng van het kind zijn de sleutelwoorden bij Deep Learning.

Door in de voorbereiding voldoende ruimte te houden voor eigen inbreng van kinderen krijgt het een compleet nieuwe dimensie. Het thema leeft meer met als gevolg dat je hierdoor nog verder de diepte in gaat met bepaalde onderwerpen. Doordat het minder leerkracht gestuurd is, wordt het echt een feest van allemaal!

Groep 3-4-5

Welkom in de groep van juf Charlotte & juf Lea.

Om 8.20 uur gaat de deur open en verwelkomt de leerkracht de kinderen. De kinderen starten met een inloop activiteit en om 8.45 uur start de leerkracht met de instructie van rekenen, taal of spelling. In onze groep werken we in de ochtend aan rekenen, taal en spelling. Deze vakken worden aangeboden aan de hand van een methode.

In de middag staat het thematisch werken centraal vanuit ‘Deep Learning’. Binnen de thema’s komen rekenen, taal, schrijven en spelling tot leven en krijgen betekenis. Daarnaast komen binnen de thema’s woordenschatontwikkeling, de wereld oriënterende vakken, de creatieve vakken en 6 competenties (creativiteit, samenwerken, kritisch denken, burgerschap, communicatie en karakterontwikkeling) aan bod.

Binnen de thema’s stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen en laten we de kinderen zelf onderzoeken. Op deze manier creëren we samen een leeromgeving waarbij de kinderen betrokken zijn.Groep 6-7-8

Welkom in de groep van juf Marion & juf Ashley.

 

In groep 6-7-8 vind je op maandag, dinsdag en vrijdag juf Marion en op woensdag en donderdag juf Ashley. In de groep werken we aan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Verder vullen wij de dag met gym of zwemles en natuurlijk werken wij met Kanjertraining. We werken van vakantie tot vakantie aan een thema waar ook taal en rekenopdrachten in zitten. Ook verwerken wij natuur, geschiedenis en aardrijkskunde in het thema. Tijdens themawerk gaan we zelf op onderzoek. Er wordt van ons verwacht dat we informatie zelfstandig kunnen opzoeken en verwerken in de opdrachten. Vaak wordt het thema afgesloten door presentaties die we houden. We werken veel met elkaar en leren van elkaar. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten.