OBS De Langereis | Middengouw 21 | 1645 PN Ursem
Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

De visie van Allure op onderwijs is opgebouwd uit vier pijlers. Op de Langereisschool werken we vanuit deze pijlers om zo het beste onderwijs  te geven. 

 

Visie op leren

Het aanleren van kennis en vaardigheden staat centraal. Binnen Allure gaan wij ervan uit dat kinderen alles kunnen leren. Verschillen in voorkennis en verschillen in woordenschat zijn van invloed op het leerproces. Leren is een blijvende verandering.  Er is veel aandacht voor voorkennis en doelmatig oefenen. Leren gebeurt in kleine stukjes. Dit doen we zodat het werkgeheugen niet overbelast raakt en er ruimte is om het geleerde in het langetermijn geheugen op te slaan.

 

Visie op organiseren

Vanuit de gestelde leerdoelen creëert de leerkracht de basis voor elke leerling. Hierbij is ook aandacht voor het aanleren van gedrag. Leergedrag (o.a. concentratie en taakgedrag) moet aangeleerd worden. De leerkracht organiseert instructies aan de hand van de 10 principes van Rosenshine (zie bijlage). De leerkracht is leidend in het organiseren van leren en bepaalt wie, welke, en waar instructie krijgt.

We betrekken leerlingen in het eigen leerproces en maken dit leerproces zichtbaar. De leerlingen starten met dezelfde basisinstructie gericht op het leerdoel. Er zijn kinderen die verdiepende opdrachten krijgen en kinderen die extra ondersteuning in de vorm van instructie en leertijd krijgen. Het aanbod in de instructie is hetzelfde, de leertijd en verwerking voor de leerlingen is verschillend. We differentiëren pas als we weten dat de basiskennis door de leerling wordt beheerst. Herhaling van de leerstof is essentieel. 

 

Visie op professionaliteit

Onderwijs wordt gegeven door goed opgeleide en actueel geïnformeerde leerkrachten. Ze handelen op basis van kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn in staat deze kennis te vertalen naar de praktijk. Ze beschikken over het vermogen om te reflecteren op gemaakte keuzes. Ook voor leerkrachten geldt; leren is een blijvende verandering. 

 

Visie op veranderen

Leerkrachten ontwikkelen en veranderen gezamenlijk het onderwijs. Het collectief leren van leerkrachten verbetert het leren van de leerlingen. In professionele leerteams werken we samen om ons onderwijs te ontwikkelen. Dit doen we op basis van data, ervaringen en wetenschappelijk onderzoek. Door met elkaar in gesprek te gaan, samen lessen voor te bereiden, bij elkaar in de klas te kijken en hier feedback op te geven, verbetert de kwaliteit van ons onderwijs. Door wekelijks bij elkaar te komen, ontstaat er een blijvende verandering in ons onderwijs.

 

Vier Keer Wijzer

Als leerling van basisschool De Langereis in Ursem is het een keer per maand een grote verrassing wat er die dag op school gaat gebeuren. Het kan zo maar zijn dat er een piraat in de kleuterklas staat, of dat de bovenbouw in een museum is ver ... Lees verder >>

Wereldoriëntatie in units

Wereldoriëntatie in units

Kinderen leren niet alleen met elkaar, maar vooral van elkaar. Daarom werken we 's middags vaak met een groepssamenstelling waarin meerdere leeftijden vertegenwoordigd zijn. Deze ... Lees verder >>

Schooltijden

 

Maandag

8.30 - 14.30 uur

Dinsdag

8.30 - 14.30 uur

Woensdag

8.30 - 1 ... Lees verder >>

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.