Op OBS de Langereis zijn we nieuwsgierig, werken we samen en zoeken we naar de kwaliteiten van jouw kind.

12

Enthousiaste collega's verwelkomen je graag!

63

Kinderen lopen elke dag onze trappen op en af.

28

Postieve reviews tonen de kwaliteit van ons onderwijs aan

8

Thematische activiteiten vinden jaarlijks plaats

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld.
 • Omdat we een kleine school zijn, waar iedereen elkaar kent.
 • Om de nieuwsgierigheid te prikkelen.
 • Omdat jouw kind samen meer leert.
 • Omdat je kind leert keuzes maken.

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig zijn 
 • Voor kinderen van ouders die kiezen voor kwaliteit 
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in samen
 • Voor kinderen van ouders die de wereld zien

Sandra

moeder van Nina en Luka

De Langereisschool is een fijne school, omdat ze de kinderen de mogelijkheid bieden zich individueel te ontwikkelen. Je kunt daar jezelf zijn! Daarom kozen wij voor de Langereisschool.

Joreen

moeder van Joƫlle

Onze dochter Joëlle gaat elke dag blij naar school. Op de Langereis mag je zijn wie je bent, kijk je naar elkaars talenten en help je elkaar waar nodig.

Amanda

moeder van Collin en Ruben

Een fijne school waar kinderen in alle rust mogen leren en ontwikkelen. Er is veel tijd tussen leerkracht en leerling.

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouders

Als jullie als ouders sterk betrokken zijn bij school, leert jouw kind nog meer. Kinderen leren thuis én op school. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van jouw kind om samen te werken. Samen leren we zoveel meer. Bij vragen of onduidelijkheden vinden we het fijn als je meteen contact zoekt met de leerkracht of directie.

Oudervereniging

De activiteiten die het team organiseert voor de kinderen, worden ondersteund door de ouders en de oudervereniging. De oudervereniging is er om via de jaarlijkse ouderbijdrage financiële steun te geven voor de activiteiten die buiten het schoolbudget vallen. Voorbeelden zijn: bibliotheekboeken, het schoolkamp in 7/8, de schooluitjes met betrekking tot thema's en de versnaperingen bij activiteiten.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) toetst het beleid van het schoolbestuur. Bij ons op school zitten er twee ouders en twee leerkrachten in de MR. De directeur is meestal aanwezig bij de vergaderingen.

Leerlingenraad

De leerlingenraad denkt mee over het nog beter maken van onze school. In onze raad zitten 6 kinderen uit de groepen 6 t/m 8. We komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. De onderwerpen wisselen per schooljaar.

 • 'Blij en trots & betrokken en wijs'

Onze groepen

Onze groepen ontdek je hier

Groep 1-2

Juf Marjet en juf Mascha zijn de leerkrachten van groep 1-2

 

Het is 8.15 u, de deur aan ons plein gaat open en de kinderen druppelen een voor een naar binnen. Onze kinderen hangen allemaal zelf hun jas en tas op. Ze knuffelen nog even of zwaaien bij het raam. Dan zoeken ze een plekje waar ze starten met hun zelf gekozen inloopactiviteit. Om half 9 is het tijd voor de juf. We starten, na de inloop, in de kring. We kijken samen wat er die dag op het programma staat. We zingen, vertellen, oefenen rijmen, tellen en nog veel meer. Het kan tijdens een kringactiviteit ook voorkomen dat alle kinderen in omgekeerde tafels zitten om te tellen hoeveel “piraten’ er op de boot passen of juf, verkleed als bv “dokter pilletjes”, de klas komt bezoeken. Daarna gaan we aan het werk of spelen we in de klas. Van spelen leer je zo ontzettend veel. Juf speelt graag mee of komt tijdens het spel even kijken en vraagt uitleg bij het moois wat is gemaakt. We werken met thema’s die dichtbij de belevingswereld van onze kinderen staan. Dit geeft grote betrokkenheid en enthousiasme bij iedereen.

Groep 3-4

Juf Anneke staat op maandag in groep 3-4 en de andere dagen is juf Mettina er.

Waar je eerst kleuter was en veel spelend kon leren kom je nu in groep 3. Dat is nogal een verandering! Je hebt nu een eigen tafel met laatje en je leert lezen en schrijven. Dit doen we aan de hand van methodes en daarnaast is er extra zelfstandige verwerking door middel van spelend en bewegend leren. Zo hoeven de kinderen niet alleen maar stil te zitten en worden de hersenen extra geactiveerd door middel van beweging. Gelukkig krijgen de kinderen hulp en steun van de kinderen van groep 4, die zich verder verdiepen in de vakken. Begrijpend lezen komt aan bod, net als de tafelsommen. We helpen elkaar en geven hulp op momenten dat het nodig is. ’s Middags is er tijd voor thematisch werk waar de vragen van de kinderen zelf beantwoord worden en de nieuwsgierigheid geprikkeld. Hierin worden wereldoriëntatie, de creatieve vakken en presenteren aangeboden. Maar...in groep 3/4 hebben we vooral veel plezier!

Groep 5-6

Maandag t/m woensdag staat juf Paula voor de groep, op donderdag en vrijdag juf Anneke.

In onze groep werken we in de ochtend aan rekenen, taal en spelling. Deze vakken worden aangeboden aan de hand van een methode. In de middag staat het thematisch werken centraal. Binnen de thema’s komen rekenen, taal, schrijven en spelling tot leven en krijgen betekenis. Daarnaast komen binnen de thema’s woordenschatontwikkeling, de wereldoriënterende vakken, de creatieve vakken en samenwerken aan bod. Binnen de thema’s stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen en laten we de kinderen zelf onderzoeken. Op deze manier creëren we samen een leeromgeving waarbij de kinderen betrokken zijn.

Maar in groep 5-6 hebben we vooral ook plezier en helpen we elkaar. We leren van en met elkaar, elke dag weer!!

Groep 7-8

In onze groep 7-8 zitten 19 kinderen. Juf Marjolein is onze juf en juf Paula is er altijd op vrijdag.

In groep 7-8 werken we in de ochtend altijd aan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Onze dagindeling loopt gelijk met groep 5-6 zodat we ook van en met elkaar kunnen leren. De middagen vullen we twee keer met gym en themawerk. Dit kan zijn; geschiedenis, aardrijkskunde of natuur. We werken nu ook vaak samen met groep 5-6. We werken ongeveer 4 weken aan een thema waar ook taal en rekenopdrachten in zitten. Tijdens themawerk gaan we zelf op onderzoek. Er wordt van ons verwacht dat we informatie zelfstandig kunnen opzoeken en verwerken in de opdrachten. Vaak wordt het thema afgesloten door presentaties die we houden. We werken veel met elkaar en leren van elkaar. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten.