OBS De Langereis | Middengouw 21 | 1645 PN Ursem
Tom onderwijs

Schoolconcept: TOM

Teamonderwijs Op Maat (TOM) is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing: het geeft invulling aan eigentijds onderwijs. Met meer individuele aandacht voor leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam. TOM reikt bouwstenen aan hoe daar te komen. Daarbij is iedere school zelf de regisseur van zijn eigen gewenste ontwikkeling. TOM bestrijkt de volle breedte van de school, verdeeld over 3 pijlers: de inzet van personeel de organisatie van het onderwijs de inrichting van een krachtige leeromgeving.

Teamonderwijs Op Maat (TOM) betekent dat de school zich voortdurend ontwikkelt. Van een bestaande naar een meer gewenste situatie. We hebben geprobeerd dit voor u voor alle 3 de pijlers in kaart te brengen.

 

Ad 1. De inzet van personeel De rol van de leerkracht zal veranderen naarmate TOM zich verder ontwikkelt:

 

  • Van leerkracht als instructeur naar leerkracht als begeleider, coach, mentor.
  • Van autonome leraar naar teamwork van alle leerkrachten.
  • Van alleen eigen verantwoordelijkheid naar gedeelde verantwoordelijkheid
  • Van mijn klas naar onze kinderen
  • Van alleskunner naar teamteaching

 

 

Ad.2. De organisatie van het onderwijs

 

De lessen worden in TOM anders georganiseerd. Daarbij is het steeds de vraag of het onderwijs is afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. Teamonderwijs Op Maat (TOM) streeft hierbij naar een ontwikkeling van:

  • Van klassikaal naar klassen doorbrekend
  • Van kennisoverdracht naar betekenisvol actief leren
  • Van leraar gestuurd naar gedeelde sturing door leraar en leerling
  • Van vaste leergroep naar wisselende leergroepen

 

Op „De Langereis‟ streven we naar betekenisvolle leeractiviteiten. Dit komt nadrukkelijk tot uiting in de groepsoverstijgende activiteiten. Iedere 3 weken staat een wereldoriënterend thema centraal. In een thema komen aspecten van geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verkeer etc aan de orde, maar ook de expressievakken, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. De leerlingen kiezen welke opdrachten ze gaan maken en worden daarin begeleid en waar nodig gestuurd door de leerkrachten Kernwoorden binnen het “themawerken” zijn: zelfontdekkend leren, betekenisvolle activiteiten, eigen leervragen formuleren, integratie van ontwikkelingsgebieden.

 

Ad.3. De inrichting van een krachtige leeromgeving

Bij de pijler „leeromgeving‟ gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Hierbij moet gedacht worden aan geschikte methoden en materialen, de inzet van ICT en de inrichting van het gebouw. Bij de bouw van de nieuwe brede school is in het ontwerp rekening gehouden met ons onderwijsconcept.

 

 

Vier Keer Wijzer

Als leerling van basisschool De Langereis in Ursem is het een keer per maand een grote verrassing wat er die dag op school gaat gebeuren. Het kan zo maar zijn dat er een piraat in de kleuterklas staat, of dat de bovenbouw in een museum is ver ... Lees verder >>

Wereldoriëntatie in units

Wereldoriëntatie in units

Kinderen leren niet alleen met elkaar, maar vooral van elkaar. Daarom werken we 's middags vaak met een groepssamenstelling waarin meerdere leeftijden vertegenwoordigd zijn. Deze ... Lees verder >>

Schooltijden

 

Maandag

8.30 - 14.30 uur

Dinsdag

8.30 - 14.30 uur

Woensdag

8.30 - 1 ... Lees verder >>

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.