panerai watches replicas Basisschool de Langereis

Kleinschalig, verbindend, onderwijs gericht op de wereld van morgen.

Lees meer

Over ons:

In een veilige en vertrouwde omgeving krijgen kinderen op OBS de Langereis de ruimte om te groeien en hun meesterschap te ontwikkelen. We geloven in de kracht van kleinschalig onderwijs, gericht op de brede ontwikkeling. De school is een ontmoetingsplaats waar mensen en hun verhalen samenkomen.

Ons onderwijs

De kracht van goede instructie

We geloven in de kracht van kwalitatief goede instructies waar bij leerlingen actief worden betrokken bij de les.

Lees meer

Betekenisvol onderwijs door Deep Learning

In ons onderwijs prikkelen we de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben spelen hierop in.

Lees meer

Vertrouwen, veiligheid & respect

Om structureel aandacht te geven aan bovenstaande kernwaarden werkt onze school volgens de methodiek van de Kanjertraining. 

Lees meer

Wereldburger van de toekomst

We vinden het belangrijk dat kinderen actief onderdeel uitmaken van de eigen omgeving, de samenleving en de wereld.

Lees meer

Doorlopende leerlijn

In het schooljaar 2022 - 2023 is er een doorgaande ontwikkellijn van peuter naar kleuter gerealiseerd door een uitbreiding van de samenwerking met kinderopvang SKiK - locatie Figaro.

Lees meer

Betrokken ouders

Door een goede samenwerking tussen leerling, school en ouders presteren leerlingen beter en neemt hun welbevinden toe.

Lees meer

Wij zijn Allure

 Een onderwijsinstelling in West-Friesland, met 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Wij leren van en met elkaar, werken vanuit vertrouwen en we geven elkaar ruimte binnen kaders. 

Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander.

Kracht van openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn de scholen van de toekomst. Wij geloven in elkaar en in vooruitkijken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Samen vormen we de maatschappij. Voel je vrij, wees gelijk en ontmoet elkaar op de openbare school.