panerai watches replicas Basisschool de Langereis

De kracht van goede instructie

Op OBS de Langereis geloven we in de kracht van een goede instructie. Wij gebruiken hiervoor het EDI-model. Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de les, wordt er een zeer grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.