Wereldburger van de toekomst

We vinden het belangrijk dat kinderen actief onderdeel uitmaken van de eigen omgeving, de samenleving en de wereld. Daarom is er op onze school veel aandacht voor wereldburgerschap, waar kinderen leren over thema’s als identiteit, mensenrechten, en duurzame ontwikkeling. Vanuit de principes van gelijkwaardigheid voor alle mensen, wederzijdse afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheden geven wij inhoud aan dit belangrijke onderdeel van het onderwijs.