panerai watches replicas Basisschool de Langereis

Wereldburger van de toekomst

We vinden het belangrijk dat kinderen actief onderdeel uitmaken van de eigen omgeving, de samenleving en de wereld. Daarom is er op onze school veel aandacht voor wereldburgerschap, waar kinderen leren over thema’s als identiteit, mensenrechten, en duurzame ontwikkeling. Vanuit de principes van gelijkwaardigheid voor alle mensen, wederzijdse afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheden geven wij inhoud aan dit belangrijke onderdeel van het onderwijs.

 

Als school hebben wij een visie geformuleerd op het onderdeel burgerschap. Deze visie luidt:

 

Op OBS De Langereis leren we onze leerlingen de waarden en normen die hen in staat stellen om zich te ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke burgers.

Burgers die…
… de verantwoordelijkheid nemen voor henzelf, de ander en de wereld.
… vriendelijk, respectvol, saamhorig en sociaal zijn.
… oog hebben voor de medemens, kunnen delen en omkijken naar minderheden.
… openstaan voor en in gesprek gaan over de waarden en normen van een ander.
… zich bewust zijn, in woord en daad, van wat hun handelen in de maatschappij betekent.