panerai watches replicas Basisschool de Langereis

Betrokken ouders

Op onze school betrekken we ouders actief bij ons onderwijs. Zo vinden er portfoliogesprekken plaats waarin de leerling, onder leiding van een leerkracht zijn ouders meeneemt in zijn of haar ontwikkeling. We communiceren met ouders via ouderapp Parro. Middels deze app worden ouders op de hoogte gehouden van alles wat er binnen onze school gebeurt. Ook kunnen ouders in deze app absenties doorgeven, met de leerkracht communiceren en onze jaarkalender raadplegen. Maandelijks wordt er een algemene nieuwsbrief gemaakt, welke ook middels Parro met de ouders wordt gedeeld. 

 

De school heeft een actieve oudervereniging en medezeggenschapsraad. De oudervereniging heeft twee hoofdtaken. Aan de ene kant is de oudervereniging er om via de jaarlijkse ouderbijdrage financiële steun te geven voor de activiteiten die buiten het schoolbudget vallen. Aan de andere kant helpt de oudervereniging met het ondersteunen en mobiliseren van ouderhulp bij o.a. de eerder genoemde activiteiten. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over beleidszaken van de school en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft regelmatig (eens in de 7 weken) overleg met de directie en/of het schoolbestuur en bestaat uit leerkrachten en een oudergeleding.

 

Omdat we als school ouderbetrokkenheid enorm belangrijk vinden, hebben wij ons gespecialiseerd in ouderbetrokkenheid 3.0. Vanuit dit traject is er een visie opgesteld op ouderbetrokkenheid. Deze luidt:

Een goede samenwerking tussen ouders en OBS De Langereis is er als...

- We samen gaan voor de ontwikkeling van kinderen.

- We met elkaar overleggen, afspraken maken, deze vastleggen en nakomen.

- Iedereen bijdraagt vanuit eigen rol en verantwoordelijkheden.

Op deze manier komen alle puzzelstukjes op de juiste plaats te liggen.

 

Onze kernwaarden voor een goede samenwerking zijn: Vertrouwen, Verantwoordelijkheid & Respect.

 De 10 criteria van ouderbetrokken 3.0 die wij hanteren zijn terug te zien op onderstaande poster.