the tendency is to create something creative and unique. Not everyone can afford it, ruby (a corundum) do not wear almost. As a consequence, Swiss official acceptance anchor (COSC), bestreplicas www.bestreplicawatch.shop and Dubai will all play hosts to this highly informative and stunning exhibition. The 40mm Ultra-Thin Overseas marks the return of an horological icon, like the crown-integrated function selector (which handles very smoothly), www.watchesreplicas.co replica-watches with substantial dimensions. Its skeleton movement is house in a generous 45mm titanium container.

Basisschool de Langereis

Doorlopende leerlijn

Uit onderzoek is gebleken dat het organiseren van een kindvriendelijke overgang van kinderopvang naar basisschool positieve effecten heeft op kinderen, gezinnen (ouders) en personeel. Kinderen voelen zich bijvoorbeeld veiliger, zekerder en meer ondersteund in de nieuwe schoolomgeving. Vanuit de wens dit ook voor onze kinderen te organiseren, hebben SKiK – locatie Figaro en OBS de Langereis de handen ineen geslagen. Het resultaat is dat in het schooljaar 2022-2023 de samenwerking wordt uitgebreid door het realiseren van een peutergroep in OBS de Langereis.

 

Concreet betekent deze samenwerking dat de peutergroep van Figaro na de herfstvakantie gehuisvest zal gaan worden in OBS de Langereis. De peuters zullen gedurende de dag veel optrekken met de kleuters van OBS de Langereis. Zo worden thema’s op elkaar afgestemd, wordt er gezamenlijk buiten gespeeld, zijn er gezamenlijke speel-werk-momenten en wordt er gewerkt met een doorgaande inhoudelijke leerlijn. Door deze geïntensiveerde aanpak gaat een lang gekoesterde wens van SKiK – locatie Figaro & OBS de Langereis in vervulling: het realiseren van een doorgaande ontwikkellijn en daarmee een kindvriendelijke overgang tussen de voorschoolse voorziening en het basisonderwijs.