the tendency is to create something creative and unique. Not everyone can afford it, ruby (a corundum) do not wear almost. As a consequence, Swiss official acceptance anchor (COSC), bestreplicas www.bestreplicawatch.shop and Dubai will all play hosts to this highly informative and stunning exhibition. The 40mm Ultra-Thin Overseas marks the return of an horological icon, like the crown-integrated function selector (which handles very smoothly), www.watchesreplicas.co replica-watches with substantial dimensions. Its skeleton movement is house in a generous 45mm titanium container.

Basisschool de Langereis

Betrokken ouders

Op onze school betrekken we ouders actief bij ons onderwijs. Zo vinden er portfoliogesprekken plaats waarin de leerling, onder leiding van een leerkracht zijn ouders meeneemt in zijn of haar ontwikkeling. We communiceren met ouders via ouderapp Parro. Middels deze app worden ouders op de hoogte gehouden van alles wat er binnen onze school gebeurt. Ook kunnen ouders in deze app absenties doorgeven, met de leerkracht communiceren en onze jaarkalender raadplegen. Maandelijks wordt er een algemene nieuwsbrief gemaakt, welke ook middels Parro met de ouders wordt gedeeld. 

 

De school heeft een actieve oudervereniging en medezeggenschapsraad. De oudervereniging heeft twee hoofdtaken. Aan de ene kant is de oudervereniging er om via de jaarlijkse ouderbijdrage financiële steun te geven voor de activiteiten die buiten het schoolbudget vallen. Aan de andere kant helpt de oudervereniging met het ondersteunen en mobiliseren van ouderhulp bij o.a. de eerder genoemde activiteiten. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over beleidszaken van de school en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft regelmatig (eens in de 7 weken) overleg met de directie en/of het schoolbestuur en bestaat uit leerkrachten en een oudergeleding.